Priser

Disse prisene er veiledende per 01.01.2024

Introduksjon

NIF Digital forvalter data og API tilganger for idretten. For å betjene kostnadene til drift, forvaltning og videreutvikling av tjenestetilbudet er de fleste tilgangene kostnadsbelagte.

Produkt/Tjeneste

Pris tilkobling

Pris per år

Inkludert konsum

Pris tillegg

Produkt/Tjeneste

Pris tilkobling

Pris per år

Inkludert konsum

Pris tillegg

EMS Medlemssystem

75.000 kr

4,25 kr per registrerte medlemskap

Ingen begrensning

 

Sport API (Fagsystem APIer) (5)

n/a

n/a

 

 

Turneringsadmin (1,1.2, 5)

75.000 kr

75.000 kr per idrett/SF

100.000 API kall per måned

0,10 øre per ekstra kall (6)

Datatilgang for metode/scopes/dataset

12.500 kr (2)

5.000 kr per metode/scope

100.000 API kall per år (per metode/scope)

0,10 øre per ekstra kall (6)

Idrettens ID

0 kr

0 kr

Ingen begrensning

 

Kommende kamper for eget IL/Anlegg (TA data) (4)

0 kr

0 kr

Ingen begrensning

 

Arrangementer fra Isonen for eget IL / SF (3) (4)

0 kr

0 kr

Ingen begrensning

 

Organisasjoner

12.500 kr

0 kr

100.000 API kall per år (per metode)

0,10 øre per ekstra kall (6)

 

 

 

 

 

1. Krever også avtale med særforbundet for aktuell idrett, hvor det også kan være rettighetsbærende kostnader. Tilgang bestilles via særforbund.
1.2: Tilgang gis på tre områder. Serie og turneringsspill, LIVE hendelser og personopplysninger.
2. Betales kun en gang per tilgangsklient (Eksvis; en tilgang kan inneholde en eller flere api’er eller metoder)
3. Forutsetter at arrangementene og påmeldinger på arrangementene benytter seg av idrettens betalingsløsning via Isonen når det er et betalbart arrangement. Gjelder alle type arrangementer.
4. Aktører som lager generiske løsninger for idrettslag vil falle under kategorien “datatilgang for metoder/scopes” og få en tilkoblingsavgift og årspris per metode. Antall kall telles uavhengig av antall IL. Disse dataene kan eller skal ikke påvirke prisen på sluttproduktet til idrettslaget og det kan ikke selges som en tilleggstjeneste.
5. Kun tilgjengelig for SF med gyldig behandlingsgrunlag. Særforbund har priser basert størrelse på særforbundet.
6. Integrasjonspartneren vil bli varslet om mulig overbruk minst en gang før kostnaden utløses.

Priser er eks mva.

Annet

Faktureres årlig, forskuddsvis. Tilleggskall faktureres etterskuddsvis.

Logg for endringer:

03.01.2024: Priser for EMS og SportsRead er endret.
26.09.2023: Antall inkluderte kall er endret for TA og enkeltmetoder/scopes.