Aktivitet, organisering og resultater

På dette området finner du informasjon om våre produkter og tjenester som omhandler organisering av idrett, arrangementer, gjennomføring av terminfestede aktiviteter, resultater og live hendelser

Tilgang og arkitektur prinsipper

For tradisjonelle aktivitetssystemer gir vi svært sjelden tilgang til hele orgledd. Men vi belager oss på at integrasjonspartneren tar i bruk idrettens ID som påloggingsmekanismer, og henter nødvendig informasjon der og da for den aktuelle personen som ønsker å logge inn i systemet for å utføre en handling.

Våre produkter: