Dokumentasjon digitale tjenester i Idretten

Velkommen til Norges idrettsforbunds dokumentasjon for APIer og digitale tjenester

Her vil du finne dokumentasjon og fremgangsmåter for å ta i bruk tjenester og produkter som kommuniserer digitalt med idrettens sentrale database (ISD), samt produkter som leveres av Norges idrettsforbund.

Målgruppen for disse dokumentasjonssidene er tekniske personer som skal jobbe med integrasjon eller implementering av tjenester og produkter innen idretten.
Mer produktrelatert informasjon om de enkelte tjenestene og produktene våre, finner du på nettsidene til NIF Digital

Vi anbefaler at du leser deg opp på Idrettens digitale økosystem før du går igang!

 

Our documentation is only in Norwegian. Please use services like google translate in you browser to translate to your preferred language.

Hvem er disse tjenestene for:

Primært er disse tjenestene utviklet for integrasjonspartnere som har som mål eller allerede har flere kontaktpunkter innenfor idretten. F.eks at man har flere idrettslag knyttet til et konkurransepåmeldingsystem o.l. Det generelle er at vi ikke gir tilgang til ett enkelt idrettslag eller aktører som representerer kun ett idrettslag. Det krever en samarbeidsavtale for alle aktører som ønsker å datautveksling med idretten. Hovedpunktene i avtalen går på to-veis datautveksling. Vi anbefaler at du som ønsker å bli en del av vårt digitale økosystem tar kontakt med oss for mer informasjon, før man bestiller ulike tilganger.

Les mer om Idrettens digitale økosystem her: https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/651657217

Ønsker du å bestille tilgang, eller booke et møte?

Bruk følgende skjema: https://forms.office.com/r/LNSJAxKJZu
Basert på din bestilling vil vi kontakte deg og gjennomgå avtaleverk og betingelser.

Idrettens ID

Svært mange av våre on demand tjenester er bygget rundt bruk av Idrettens ID. Det betyr at som integrasjonspartner er man pålagt og nødt til å ta i bruk Idrettens ID for å nyttegjøre seg tjenestene. Idrettens ID er idrettens primære identitetsløsning og gir tilgang til all nødvendig informasjon som trengs for å utøve og delta i Norsk idrett. Også digitalt!

 


Prisbelagte tjenester:

Mange av våre tjenester er kostnadsbelagt og krever lisens for å kunne tas i bruk. Prisstrukturen er noe ulik pr tjeneste og etter datamengden det skal etterspørres.

For mer informasjon om priser ta kontakt med oss.

Tilgangskontroll:

Det generelle er at alle våre tjenester krever ulik grad av tilgang og tilgangsnøkler. Alle våre tjenester er bygget etter et “Privacy By Design”-prinsipp og vil derfor ha krav om databehandleravtale og gyldig verifikasjon av kontaktpersoner hos tredjepart. Hva som kreves i den enkelte tjeneste finner du dokumentert under hvert produkt.

Informasjon om produkter og tjenester:

Sigurd Sagen, Fagansvarlig Integrasjon
e: sigurd.sagen@idrettsforbundet.no

For bestilling av tjenester:
https://forms.office.com/r/LNSJAxKJZu

NB! Mange tjenester er kostnadsbelagt, og krever en utvidet avtale.


Viktig informasjon:

Webdeler og Soap webservices fases ut! Les mer om webdeler her, og utfasing av soap webservices her


Søk i idrettens digitale dokumentasjon


Siste oppdaterte sider