Begreper og benevnelser

Introduksjon

Her har vi forsøkt å samle endel ord og begreper, felter og benevninger i våre systemer som man kommer borti når man begynner å jobbe med idrettsspesfikke systemer og integrasjoner

Ord

Forklaring

Hvor finner du det?

Ord

Forklaring

Hvor finner du det?

PersonID (pid)

Den unike identifikatoren på en person i idretten. Denne er unik, og kan benyttes som en foreign key i ditt system, og må benyttes når du kommuniserer med våre systemer

I alle systemer som håndtere medlemmer

BuypassID (bid)

Den unike identifikatoren på en person hos Buypass. Dette er ikke den samme som personid men har en link til personid i våre systemer

IdrettensID, Idrettens betalingsløsning, og i enkelte API’er hvor det er naturlig å bruke denne id’en istedenfor PID. HovedId for aktører som bruker idrettensID

NIF

Forkortelse for Norges idrettsforbund, som igjen er merkenavnet som forkorter det offisielle og juridiske navnet: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

En rekke steder

ISD

ISD er forkortelsen på idrettens sentrale database

Dokumentasjon

N3Core

Tidligere navn på ISD

Dokumentasjon

SF

Forkortelse for Særforbund

 

3P

Tredjepartsleverandører av f.eks medlemskapsløsninger