Roller og verv

Roller og funksjoner er under revidering og nye rolle og funksjonsløsninger skal lanseres i løpet av 2024

Introduksjon

Rolletjenester er et sett med tjenester som tillater en integrasjonspartner å slå opp hvilke funksjoner som finnes i et orgledd, og hente ut hvilke personer som besitter disse rollene.

Tjenestene kan f.eks benyttes for sjekk opp i mot tilganger o.l

Nyttige roller/funksjonstyper å vite om:

Funksjonstypeid

Funksjonstype

Forklaring

Funksjonstypeid

Funksjonstype

Forklaring

1 / 15

Styreleder

Også i BRREG

2

Nestleder

Også i BRREG

3

Styremedlem

Også i BRREG

5

Kasserer

 

9

Varamedlem (styre)

 

15

Daglig leder

Også i BRREG

999996

Leder kontrollutvalg

 

202401

Politiattestansvarlig

 

230

Barneidrettsansvarlig

 

40000004

Medlemsansvarlig

 

202431, 40000006

Administrativt ansatt (2,3,4)

Særforbund, Krets, Særkrets

10000000

Klubbmedlemskap

 

26

Lisensansvarlig

 

40000001

Lisensadministrator SF_SK

Særforbund / Særkrets

202413

Påmeldingsansvarlig

 

Dokumentasjon og endepunktlinker

Annet

Tjenestene krever spesielle scopes. Se spesifikasjoner per metode