Roadmap og endringer

Denne siden oppdateres ikke etter oktober 2023. Det betyr ikke at vi ikke lager nye ting, eller oppdaterer eksisterende tjenester. Oppdateringer og endringer gjøres fortløpende og ikke i månedssykluser som tidligere. For breaking endringer forsøker vi å varsle de det gjelder.

Kun større konsepter og endringer blir lagt til her. Mindre justeringer blir lagt til i dokumentasjonen fortløpende.

Savner du noe i vår portefølje? Fyll inn skjemaet og vi vil fortløpende vurdere dine ønsker.

Oktober 2023:

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Data.Nif

 • Bandy og innebandy statistikk

 • Små justeringer på TA endepunkter

 • PersonInfo får utvidet kontaktinformasjon

 • PersonXId introduseres

 

Klasse Øvelse API

 • Org og sport fjernes

Bruk data_nif

September 2023 - released:

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Data.Nif

 • Anleggsregisteret blir tilgjengelig

 • Kommende kamper per anlegg

 

 

 

 

Juli / August 2023 released:

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Isonen

 • Aktiviteter for særforbund (terminliste)

 

TA

 • Flere statistikkmetoder

 • Terminliste APP i beta for hockey

 

Markedsplassen

 • Flere app’er legges til

 • Mer informasjon per applikasjon

 

Data.Nif

 • PersonActivity merkes som obsolete (fjernes fra oktober)

 • Justeringer på PersonRole/Person

 • PersonMergeCheck (send inn gammel PID, få NY)

 

 

 

 

Mai / Juni 2023 - Released:

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Data.nif.no / TA

 • Metoder for håndball og ishockey statistikk

 

Lime CRM oppdateringer

 • Nye roller og organsiasjoner vil bli oppdatert automatisk i Lime CRM

 

April 2023 - Released:

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Data.nif.no

 • Metode for å hente bankkontoer lagret hos NIF for et orgledd

 • Metode for å hente ut organisasjonsrelasjoner på klubb

Released

Minidrett.no/Markedsplass

 • Kosmetiske endringer, samt landingssider for sportssystemer

Det som tidligere har vært omtalt som fagsystemer har blitt kategorien sportssystemer fra særforbund.

Mars 2023 - Released:

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

EMS / Sportsread

 • Telefonnummer og epost som brukes i addmembership vil nå returneres i responsen

 • Sportsread og read API’s får primaryPhone (primærtelefon fra MI)

 • Email templates for Golfbox

 • Oppdateringer i betalingsobjekter på sammenslåtte personer

 • Validering på at personID finnes på betalingsobjekter

Dette er første del av endel endringer som skjer for tredjepartssystemene når det gjelder innmeldingsprosessen.

Lisenser

 • Kan hente alle lisenser fra SA Lisens

 

Februar 2023 - Released:

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Education API’s beta

 • Kurs og kompetanse api’er for fagsystemer

Kommer i beta, hvor NFF er pilot.

Januar 2023 - Released:

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

TA

 • Lagringsinformasjon om bilder og video for klasser/breddeidrett

 • Mulighet til å hente kun en person fra TeamMembers

 

Desember 2022 - Released:

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Person tjenester (data.nif.no)

 • childRelations - hent foreldrene / verger for et barn

 • PoliceCertifiations - Har personen levert politiattest

 

ORG (data.nif.no)

 • Organisations/Teams - får felter for hjemmebane

Spesielt nyttig for integrasjonspartnere på TA

Aktivitets tjenester (data.nif.no)

 • Overganger

Klubboverganger

Isonen (data.nif.no)

 • Organisasjonens arrangementer

F.eks alle klubbens arrangementer

November 2022 - Released:

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Idrettens digitale markedsplass (apps + datasets)

 • Alle verktøy, dugnadspartnere, medlemssystem m.m vil finnes her

 • Dataset for innovasjonspartnere

 • Digital Dugnad

Beta versjon av IDM med begrenset funksjonalitet.

Isonen (data.nif.no)

 • Lisenser kan hentes for bowling og friidrett

 

Aktivitetstjenester (data.nif.no)

 • Fiscompetiror får flere felter for å støtte tredjeparts tidtakningssystemer

 

TA

 • Teammembers/Image fjernes

 • MatchTeamMembers får rekkeid/linjeId for Ishockey

 

Org

 • Bug i clubstrucutreutlisting når det er allianseidrettslag

 

 

 

 

Oktober 2022 - Released:

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

TA

 • “Historiske” lagoppstillinger på en kamp

 • Flere turneringssettings

 • Tilgang til enkeltmetoder for idrettslag

 • Ny bildetjenester for personer / lagspillere

 

September 2022 - Released:

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Hva

Ny funksjonalitet

Kommentar

Organisasjonstjenester

 • Hente ut alle klubber uten logo (allclubs, raskere respons)

 • Hente ut kretser, regioner under spesifikt særforbund

 • Hente ut kontaktpersoner for bedriftsidrettsklubb

 • Klubber etter sport (eksvis: gi meg alle skiklubber)

 • Særforbund og krets/region tilhøringhet i clubstructure

data.nif.no

TA

 • Tabellstruktur for tabeller for en turnering

 • Matchincidents inneholder periodeinformasjon

 • Matchincident typer

 • Dommere

 • Status på kampen (trukket, avlyst o.l)

 • Mer detaljer om kampresultat i matchmetoden

 • Turneringslogo

 • Draktfarger og draktinfo

 • Flere turneringsdetaljer

data.nif.no

Persontjenester

 • Landskoder på personoppslag

data.nif.no

EMS (Eksternt medlemsskapstjenester)

 • Mulig å spørre etter spesifikke personer med personid eller buypassid

 • Lagt til buypassid i responsen

api.nif.no/read/member (EMS)

Webdeler

En rekke tjenester er fjernet

se https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/483131395

Tidligere endringer:

 • 01.04.2022: Nye organisasjonstjenester

 • 21.04.2022: Nye metoder for TA, kamper for klubber og lag, og kamper 14 dager frem i tid. Mindre endringer på matchkontrakter

 • 07.03.2022: Ny metode lansert: personrelation - som gir tilgang til personrelasjoner for en person (f.eks en foreldre)

 • 07.03.2022: https://data.nif.no er nå aktivert. Alle brukere av restapi.nif.no skal migrere over så raskt som mulig. Alle nyutvikling vil kun skje på det nye området.

 • 21.02.2022: Til informasjon for brukere av: restapi.nif.no. Eksterne tjenester vil innen kort tid konverteres til data.nif.no. Dette skyldes en endring i utviklingsmiljøene i NIF. data.nif.no og api.nif.no vil være det fremtidige endepunktetene for eksterne konsumenter av data fra NIF. Aktuelle aktører blir kontaktet fortløpende for migrering til nye url’er og nye tilgangsscopes for OIDC klientene.

 •  

 •