Webdeler fases ut

Utfasing av Webdeler har tatt lengre tid enn forventet da enkelte særforbund er forsinket med egne løsninger.

Webdeler stenges 31.05.2024!

Introduksjon

Webdeler, er en åpen tjenestene for en del grunndata, arrangement og turneringssdata vil fra 2022 fases gradvis ut og erstattes av nye restbaserte tjenester.

Denne siden vil fortelle deg om hvilke webdeler som fases ut når, og eventuelt om de blir erstattet eller fjernes helt.

Hvorfor stenges webdeler?

Webdelene er bygget over mange år og flere av tjenestene begynner å “dra på åra”. Det er krevende tjenester å vedlikeholde og en del av tjenestene er ikke lenger økonomisk forsvarlig å holde i drift eller vedlikeholde. I tillegg er noen av tjenestene naturlig å fase ut pga. andre brukerbehov og nye datakilder. Det kan f.eks være at kjernesystemer er skiftet ut, eller datakilden ikke lenger er relevant.

Har du spørsmål knyttet til dette kan du kontakte integrasjonsteamet på e-post: integrasjon@idrettsforbundet.no

Områder i webdeler

Felles

RØD = Fjernet
GUL = Blir fjernet i neste release
TBA = To Be Annonunced, dato for “slukking” er ikke satt.

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Kurs - PageKursAvansert.aspx

Søk etter kurs

Åpen

TBA

https://www.minidrett.no | Nye tjenester er på vei

Kompetanse - PageKompetanseAvansert.aspx

Søk etter kompetanser

Stengt

Mars 2021

 

Person - PagePersonAvansert.aspx

Personsøk (juridiske roller i selskap)

Åpen - alternative tjenester finnes

Q3 2022

https://brreg.no , ny tjeneste kommer

Org - PageOrgAvansert.aspx

Orgsøk

Åpen - alternative tjenester finnes

TBA

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/519897091

Org 2 - PageOrgAvansert_v2.aspx

Orgsøk

Åpen - alternative tjenester finnes

Q3 2022

KursSearch 2 - PageKursSearch_v2.aspx

Kurssøk

Åpen

TBA

| Nye tjenester er på vei

PersonSearch 2 - PagePersonAvansert_v2.aspx

Personsøk (juridiske roller i selskap)

Åpen - Alternative tjenester finnes

Q3 2022

, ny tjeneste kommer

Kompetanse Avansert 2 - PageKompetanseAvansert_v2.aspx

Kompetansesøk

Åpen

Mars 2021

 

Generic Search

Globalt søk

Åpen

Q2 2022

 

PageNewsFeed.aspx

Newsfeed fra NIF

Åpen

Q2 2022

 

Individuell idrett

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Alle - Terminliste - PageTerminAvanasert.aspx

Terminliste fra SA arrangementer. Modulen skal gradvis erstattes med Isonen

Åpen

TBA

 

Alle - Terminliste arrangementer med registrert resultat - PageEventsWithResult.aspx

Terminliste fra SA arrangementer med resultater.

Åpen

TBA

 

Alle - Ranging Period Search - PageRankingPeriodAvandert.aspx

Ranking liste for enkelte idretter

Åpen

Q3 2022

Class Exercise

Alle - Persons ranking - PageRankingDetail.aspx

Ranking liste for enkelte idretter

Åpen

Q3 2022

 

Alle - Terminliste 2 - PageTerminAvansert_v2.aspx

Versjon to av terminliste fra SA arrangementer

Åpen

TBA

 

Alle - ResultSearch 2 - PageResultAvansert_v2.aspx

Resultatsøk

Åpen

Q3 2022

Kontakt forbund

Alle - Terminliste - PageSchedule.aspx

Terminliste friidrettsforbundet

Åpen

desember 2022

 

Alle - Terminliste Full Calendar - PageTerminAvansertFullCalendar.aspx

Terminliste kalender

Åpen

desember 2022

 

Alle - Arrangement i rankingperioder - PageEventRankingPeriodDetail.aspx

Ranking (Judo)

Åpen

Q3 2022

Kontakt forbund

Alle - Resultat - PageClassExerciseResultAvansert.aspx

Resultatlister Skiforbundet

Åpen

Q3 2022

 

Alle - Resultater på person -

Resultater på personsøk

Åpen

Q3 - 2022

 

Alle - XX Arrangementer i dag - PageEventNumbersToday.aspx

Antall arrangementer i dag

Åpen

Q3 - 2022

 

Alle - PageStatistics.aspx

Skyting

Stengt

Q2

 

Lagidrett

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

ALLE - "Tournament Search" / “Turnering Avansert” PageTournamentsAvansert.aspx

Søk etter turneringer. Bedrift, Ishockey, Håndball

Åpen (nye tjenester finnes)

TBA

ALLE - "Match Search" / “Match Avansert” PageMatchAvansert.aspx

Søk etter kamper i spesifikk idrett

Åpen (nye tjenester finnes)

TBA

ALLE - "Cup Search" / “Cup Avansert” PageCupAvansert.aspx

Søk etter turneringer med cupstatus

Åpen

TBA

ALLE - "Transfer" PageTransferAvansert.aspx

Søk etter overganger som er utført i SA

Åpen

TBA

 

ALLE - "Terminliste / Kampdagbok / Kampoppsett" "Pr. Lag / Turnering / Dommer" PageCalendarTeamDetail.aspx PageCalendarTeamDetail.aspx-2

Kalender med detaljer som spesifisert

Åpen

TBA

ALLE - "Team Detail" PageTeamDetail.aspx

Lagsøk

Åpen

TBA

ALLE - "Seasons search" PageSeasonAvansert.aspx

Sesong søk etter turneringer

Åpen (nye tjenester finnes)

TBA

ALLE - "Tournament Detail with matches" PageTournamentDetailWithMatches.aspx

Turneringer med kamper

Åpen (nye tjenester finnes)

TBA

ALLE - "Referee search" PageRefereeAvansert.aspx

Dommersøk

Åpen

TBA

 

ALLE - "Page Matches Header" PageMatchesHeader.aspx

Visuell visning av kamper

Åpen

TBA

 

ALLE - XX kamper i dag PageMatchNumbersToday.aspx

Antall kamper som spilles i dag

Åpen

TBA

INNEBANDY - "Page Match With Result" PageMatchWithResult.aspx

Kampdetaljer for innebandykamp

Åpen

TBA

INNEBANDY - "Floorball Player Statistics" FloorballPlayerStatistics

Spiller statistikk for Innebandy

Åpen

TBA

 

INNEBANDY - "Floorball Goalkeeper Statistics" FloorballGoalkeeperStatistics

Keeper statisikk for innebandy

Åpen

TBA

 

INNEBANDY - "Floorball Team Statistics" FloorballTeamStatistics

Lagstatistikk

Åpen

TBA

 

BANDY - "Bandy Player Statistics" BandyPlayerStatistics

Spiller statistikk for bandy

Åpen

TBA

 

BANDY - "Bandy Team Statistics" BandyTeamStatistics

Lagstatistikk

Åpen

TBA

 

BANDY - "Bandy Match Details" MatchDetails

Kampdetaljer for bandykamp

Åpen

TBA

 

BASKET - "Basket Match Details" MatchDetails

Kampdetaljer for basketkamp

Åpen

TBA

 

BEDRIFT - "Player statistics" MatchDetails

Spiller statistikk for Bedrift

Åpen

TBA

 

 

 

 

 

 

Kart

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Kart - PageMap.aspx

Kart med liste over IL innenfor gitt region

Stengt

Q2 2022


Nye kart tjenester kommer ila 2022

Kart - "Club Map" / "Kart" PageClubMap.aspx

Kart med liste over IL innenfor gitt region, med grafikk

Stengt

Q2 2022


Nye kart tjenester kommer ila 2022

Kart - "Venue Map" / "Kart" PageVenueMap.aspx

Kart over arenaer og anlegg

Stengt

Q2 2022


Nye kart tjenester kommer ila 2022

 

 

 

 

 

Anlegg

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

"Venue Unit Search" / "Søk etter anleggsenhet" PageVenueUnitAvansert.aspx

Søk etter anlegg

Åpen

Q3 2022

/ Finn anlegg – Anleggsregisteret.no

"Anleggsenhet" PageVenueUnitDetail.aspx

Detaljvisning av anlegg

Åpen

Q3 2022

/ Finn anlegg – Anleggsregisteret.no

"Bane" PageVenueActivityAreaDetail.aspx

Detaljvisning av bane

Åpen

Q3 2022

/ Finn anlegg – Anleggsregisteret.no

"Venue Unit Search" / "Søk etter anleggsenhet" PageVenueUnitAvansert_v2.aspx

Søk etter anlegg, avansert versjon 2

Åpen

Q3 2022

/ Finn anlegg – Anleggsregisteret.no

 

 

 

 

 

Funkis

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Search Activity By Location PageActivityByLocation.aspx

Søkeside for anlegg

Stengt

Q2 2022

Paraidrett

Search Facilities For Disabled, PageFacilitiesForDisabled.aspx

Søkeside for anlegg

Stengt

Q2 2022

Paraidrett

ID Hjelp

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Org types, PageOrgTypeAvansert.aspx

Organisasjonstyper

Åpen

Q3 - 2022

 

Counties, PageCountiesAvansert.aspx

Fylker

Åpen

Q3 - 2022

 

Councils, PageCounsilAvansert.aspx

Kommuner

Åpen

Q3 - 2022

 

Federations, PageFederationAvansert.aspx

Særforbund

Åpen (register finnes)

Q3 - 2022

Org districts, PageOrgDistrictAvansert.aspx

Regioner/kretser

Åpen

Q3 - 2022

Function types, PageFunctionTypeAvansert.aspx

Funksjonstyper

Åpen (ny tjeneste finnes)

Q3 - 2022

 

Activities, PageActivityAvansert.aspx

Aktiviteter (klasser / øvelser)

Åpen (nye tjenester finnes)

Q3 - 2022

 

Exercises, PageExerciseAvansert.aspx

Aktiviteter (klasser / øvelser)

Åpen (nye tjenester finnes)

Q3 - 2022

 

Event classes, PageEventClassAvansert.aspx

Aktiviteter (klasser / øvelser)

Åpen (nye tjenester finnes)

Q3 - 2022

 

ResultValue types, PageResultValueTypeAvansert.aspx

Aktiviteter

Åpen

Q3 - 2022

 

Qualification types, PageQualificationTypeAvansert.aspx

 

 

Q3 - 2022

 

"Postcodes" / "Postnummer", PagePostCodeRegionAvansert.aspx

Postnummer

Åpen

Q3 - 2022