Webdeler fases ut i 2022

Introduksjon

Webdeler, er en åpen tjenestene for en del grunndata, arrangement og turneringssdata vil i 2022 fases gradvis ut og erstattes av nye restbaserte tjenester.

Denne siden vil fortelle deg om hvilke webdeler som fases ut når, og eventuelt blir erstattet eller fjernes helt og holdent.

Hvorfor stenges webdeler?

Webdelene er bygget og blitt til over mange år, og flere av tjenestene begynner å “dra på åra”. Det er krevende tjenester å vedlikeholde og det tjenestene er ikke forsvarlig økonomisk å drifte eller vedlikeholde. I tillegg er det endel av tjenestene som er naturlig å fase ut pga andre brukerbehov og nye datakilder. Dette kan være f.eks at kjernesystemer er skiftet ut eller ikke lengre er relevant som datakilde.

Har du spørsmål knyttet til dette kan du kontakte integrasjonsteamet på epost: integrasjon@idrettsforbundet.no

Områder i webdeler

Felles

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Kurs - PageKursAvansert.aspx

Søk etter kurs

Åpen

TBA

https://www.minidrett.no

Kompetanse - PageKompetanseAvansert.aspx

Søk etter kompetanser

Stengt

Mars 2021

 

Person - PagePersonAvansert.aspx

Personsøk (juridiske roller i selskap)

Åpen - alternative tjenester finnes

Q3 2022

https://brreg.no , ny tjeneste kommer

Org - PageOrgAvansert.aspx

Orgsøk

Åpen - alternative tjenester finnes

Q2 2022

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/519897091

Org 2 - PageOrgAvansert_v2.aspx

Orgsøk

Åpen - alternative tjenester finnes

Q2 2022

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/519897091

KursSearch 2 - PageKursSearch_v2.aspx

Kurssøk

Åpen

TBA

 

PersonSearch 2 - PagePersonAvansert_v2.aspx

Personsøk (juridiske roller i selskap)

Åpen - Alternative tjenester finnes

Q3 2022

https://brreg.no , ny tjeneste kommer

Kompetanse Avansert 2 - PageKompetanseAvansert_v2.aspx

Kompetansesøk

Åpen

Mars 2021

 

Generic Search

Globalt søk

Åpen

Q2 2022

 

PageNewsFeed.aspx

Newsfeed fra NIF

Åpen

Q2 2022

 

Individuell idrett

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Alle - Terminliste - PageTerminAvanasert.aspx

Terminliste fra SA arrangementer. Modulen skal gradvis erstattes med Isonen

Åpen

TBA

 

Alle - Terminliste arrangementer med registrert resultat - PageEventsWithResult.aspx

Terminliste fra SA arrangementer med resultater.

Åpen

TBA

 

Alle - Ranging Period Search - PageRankingPeriodAvandert.aspx

Ranking liste for enkelte idretter

Åpen

TBA

 

Alle - Persons ranking - PageRankingDetail.aspx

Ranking liste for enkelte idretter

Åpen

TBA

 

Alle - Terminliste 2 - PageTerminAvansert_v2.aspx

Versjon to av terminliste fra SA arrangementer

Åpen

TBA

 

Alle - ResultSearch 2 - PageResultAvansert_v2.aspx

Resultatsøk

Åpen

TBA

 

Alle - Terminliste - PageSchedule.aspx

Terminliste friidrettsforbundet

Åpen

TBA

 

Alle - Terminliste Full Calendar - PageTerminAvansertFullCalendar.aspx

Terminliste kalender

Åpen

TBA

 

Alle - Arrangement i rankingperioder - PageEventRankingPeriodDetail.aspx

Ranking (Judo)

Åpen

TBA

 

Alle - Resultat - PageClassExerciseResultAvansert.aspx

Resultatlister Skiforbundet

Åpen

TBA

 

Alle - Resultater på person -

Resultater på personsøk

Åpen

Q1 - 2022

 

Alle - XX Arrangementer i dag - PageEventNumbersToday.aspx

Antall arrangementer i dag

Åpen

TBA

 

Alle - PageStatistics.aspx

Skyting

Stengt

Q2

 

Lagidrett

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

ALLE - "Tournament Search" / “Turnering Avansert” PageTournamentsAvansert.aspx

Søk etter turneringer. Bedrift, Ishockey, Håndball

Åpen (nye tjenester finnes)

TBA

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/12124244

ALLE - "Match Search" / “Match Avansert” PageMatchAvansert.aspx

Søk etter kamper i spesifikk idrett

Åpen (nye tjenester finnes)

TBA

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/12124244

ALLE - "Cup Search" / “Cup Avansert” PageCupAvansert.aspx

Søk etter turneringer med cupstatus

Åpen

TBA

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/12124244

ALLE - "Transfer" PageTransferAvansert.aspx

Søk etter overganger som er utført i SA

Åpen

TBA

 

ALLE - "Terminliste / Kampdagbok / Kampoppsett" "Pr. Lag / Turnering / Dommer" PageCalendarTeamDetail.aspx PageCalendarTeamDetail.aspx-2

Kalender med detaljer som spesifisert

Åpen

TBA

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/12124244

ALLE - "Team Detail" PageTeamDetail.aspx

Lagsøk

Åpen

TBA

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/12124244

ALLE - "Seasons search" PageSeasonAvansert.aspx

Sesong søk etter turneringer

Åpen (nye tjenester finnes)

TBA

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/12124244

ALLE - "Tournament Detail with matches" PageTournamentDetailWithMatches.aspx

Turneringer med kamper

Åpen (nye tjenester finnes)

TBA

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/12124244

ALLE - "Referee search" PageRefereeAvansert.aspx

Dommersøk

Åpen

TBA

 

ALLE - "Page Matches Header" PageMatchesHeader.aspx

Visuell visning av kamper

Åpen

TBA

 

ALLE - XX kamper i dag PageMatchNumbersToday.aspx

Antall kamper som spilles i dag

Åpen

TBA

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/12124244

INNEBANDY - "Page Match With Result" PageMatchWithResult.aspx

Kampdetaljer for innebandykamp

Åpen

TBA

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/12124244

INNEBANDY - "Floorball Player Statistics" FloorballPlayerStatistics

Spiller statistikk for Innebandy

Åpen

TBA

 

INNEBANDY - "Floorball Goalkeeper Statistics" FloorballGoalkeeperStatistics

Keeper statisikk for innebandy

Åpen

TBA

 

INNEBANDY - "Floorball Team Statistics" FloorballTeamStatistics

Lagstatistikk

Åpen

TBA

 

BANDY - "Bandy Player Statistics" BandyPlayerStatistics

Spiller statistikk for bandy

Åpen

TBA

 

BANDY - "Bandy Team Statistics" BandyTeamStatistics

Lagstatistikk

Åpen

TBA

 

BANDY - "Bandy Match Details" MatchDetails

Kampdetaljer for bandykamp

Åpen

TBA

 

BASKET - "Basket Match Details" MatchDetails

Kampdetaljer for basketkamp

Åpen

TBA

 

BEDRIFT - "Player statistics" MatchDetails

Spiller statistikk for Bedrift

Åpen

TBA

 

 

 

 

 

 

Kart

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Kart - PageMap.aspx

Kart med liste over IL innenfor gitt region

Åpen

Q2 2022

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/519897091
Nye kart tjenester kommer ila 2022

Kart - "Club Map" / "Kart" PageClubMap.aspx

Kart med liste over IL innenfor gitt region, med grafikk

Åpen

Q2 2022

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/519897091
Nye kart tjenester kommer ila 2022

Kart - "Venue Map" / "Kart" PageVenueMap.aspx

Kart over arenaer og anlegg

Åpen

Q2 2022

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/519897091
Nye kart tjenester kommer ila 2022

 

 

 

 

 

Anlegg

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

"Venue Unit Search" / "Søk etter anleggsenhet" PageVenueUnitAvansert.aspx

Søk etter anlegg

Åpen

Q2 2022

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/12124244 / Finn anlegg – Anleggsregisteret.no

"Anleggsenhet" PageVenueUnitDetail.aspx

Detaljvisning av anlegg

Åpen

Q2 2022

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/12124244 / Finn anlegg – Anleggsregisteret.no

"Bane" PageVenueActivityAreaDetail.aspx

Detaljvisning av bane

Åpen

Q2 2022

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/12124244 / Finn anlegg – Anleggsregisteret.no

"Venue Unit Search" / "Søk etter anleggsenhet" PageVenueUnitAvansert_v2.aspx

Søk etter anlegg, avansert versjon 2

Åpen

Q2 2022

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/12124244 / Finn anlegg – Anleggsregisteret.no

 

 

 

 

 

Funkis

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Search Activity By Location PageActivityByLocation.aspx

Søkeside for anlegg

Åpen

Q2 2022

Paraidrett

Search Facilities For Disabled, PageFacilitiesForDisabled.aspx

Søkeside for anlegg

Åpen

Q2 2022

Paraidrett

ID Hjelp

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Tjeneste

Kommentar / forklaring

Status

Dato for stenging

Alternativ tjeneste

Org types, PageOrgTypeAvansert.aspx

Organisasjonstyper

Åpen

TBA

 

Counties, PageCountiesAvansert.aspx

Fylker

Åpen

TBA

 

Councils, PageCounsilAvansert.aspx

Kommuner

Åpen

TBA

 

Federations, PageFederationAvansert.aspx

Særforbund

Åpen (register finnes)

TBA

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/506921015

Org districts, PageOrgDistrictAvansert.aspx

Regioner/kretser

Åpen

TBA

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/540901385

Function types, PageFunctionTypeAvansert.aspx

Funksjonstyper

Åpen (ny tjeneste finnes)

TBA

 

Activities, PageActivityAvansert.aspx

Aktiviteter (klasser / øvelser)

Åpen (nye tjenester finnes)

TBA

 

Exercises, PageExerciseAvansert.aspx

Aktiviteter (klasser / øvelser)

Åpen (nye tjenester finnes)

TBA

 

Event classes, PageEventClassAvansert.aspx

Aktiviteter (klasser / øvelser)

Åpen (nye tjenester finnes)

TBA

 

ResultValue types, PageResultValueTypeAvansert.aspx

Aktiviteter

Åpen

TBA

 

Qualification types, PageQualificationTypeAvansert.aspx

 

 

 

 

"Postcodes" / "Postnummer", PagePostCodeRegionAvansert.aspx

Postnummer

Åpen

TBA