Soap integrasjonslag fases ut i 2023

Introduksjon

NIF har i mange år tilbudt et integrasjonslag bygget for datautveksling over soap. Dette miljøet er nå å bli foreldet og er modent for å bli faset ut. Soap miljøet har og blir fortløpende blitt erstattet av nye tjenester. Mange av tjenestene er dokumentert opp her og finnes tilgjengelig i vårt tjenestelag for ekstern datautveksling; data.nif.no

Slukking av soap er en forlengelse av det allerede pågående løpet om slukking av webdeler, som bl.a bygger på soaplaget.

Har du spørsmål rundt dette, bes du ta kontakt med support@idrettsforbundet.no

Alle eksterne aktører bes umidelbart koble seg vekk fra Soap da alle eksterne aktører vil miste tilgang til soap 01.06.2023

Plan for utfasing

Planen er tematisk og går ikke i detalj per metode/endepunkt.

Tema/Service

Erstattet/Erstattes med

Support?

Planlagt slukking

Tema/Service

Erstattet/Erstattes med

Support?

Planlagt slukking

Turneringsadmin

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/12124244

Ikke lengre support i Soap

Q2 2023

Medlemskap og personer

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/12124234

Ikke lengre support i Soap

Q1-Q2 2023

Organisasjoner

https://idrettsforbundet.atlassian.net/wiki/spaces/DDTII/pages/12124234

Ikke lengre support i Soap

Q1 2023

Registerdata / Integration Services

Delvis, behov utredes

Ja

Q1-Q2 2023

Økonomitjenester

Under planlegging

Ja

Ikke besluttet

Kompetanse og Kurs

Under planlegging

Ja

Ikke besluttet

Lisens

Nei

Q1 2023

Funksjoner / Roller

Delvis, videre behov utredes

Ikke lengre support i Soap

Q1-Q2 2023

Synchronization Services (getchanges)

Delvis, videre behov utredes

Ikke lengre support i Soap

Q1-Q2 2023

Enkelte tjenester vurderes slukkes tidligere.