Idrettsoppgjør

Introduksjon

Idrettsoppgjør er en tjeneste levert av NIF for håndtering av utlegg mellom frivillige, ansatte og personer tilknyttet et orgledd.

Du kan lese mer om idrettsoppgjør her: https://www.idrettsforbundet.no/en/digital/idrettsoppgjor/artikkel/hva-er-idrettsoppgjor/

NIF tilbyr ikke en egen integrasjon til idrettsoppgjør men tilbyr en tilknytning mellom Idrettsoppgjør, lønn og regnskapssystem igjennom vår samarbeidspartner IIZY. Du kan bestille integrasjon og lese mer her: https://www.minidrett.no/markedsplass/apps/connect/231790