Tilgangskontroll, identitet- og Idrettens ID-løsninger

Under denne seksjonen finnes informasjon om hvordan Idrettens ID og identitetsløsninger fungerer. Disse kan tas i bruk av tredjeparter i løsninger som retter seg mot idrettens medlemmer.

Våre produkter: