Idrettens ID

Markedsrelatert informasjon om dette produktet finner du her: Idrettens ID (idrettsforbundet.no)

Introduksjon

Idrettens ID bygger på et standard oppsett med OpenID Connect (OIDC). Idrettens ID er utviklet av Buypass AS, i tett samarbeid med NIF.

Buypass står for den tekniske implementasjonen, mens NIF administrerer tilgang og godkjenning av aktører som ønsker å ta i bruk Idrettens ID.

Du kan bestille Idrettens ID her: https://forms.office.com/r/LNSJAxKJZu

Hovedmålet med Idrettens ID:

Det er primært to hovedmål med Idrettens ID.
1. Med Idrettens ID kan et medlem som er innlogget gå sømløst mellom systemene innenfor idretten, samt eksterne systemer som har implementert Idrettens ID.
2. Få bekreftet riktig identitet for alle medlemmer som finnes i Idrettens Sentrale Database (ISD). Riktige og bekreftede opplysninger vil bidra til bedre datakvalitet og forhindre duplikater i personer og medlemskap.

Dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon forvaltes og oppdateres av Buypass.
Dokumentasjon finnes her: Authentication with OIDC - Buypass Developer Space - Buypass (atlassian.net)

Context / dataobjekt:

{ 'sub': 'f:3b9fc540-4522-473d-a6fe-a2f3ec05a693:234319093', 'name': 'Jan Johansen', 'email': 'jan@johansen.tld', 'gender': 'male', 'birthdate': '1970-12-01', 'bp_id_sub': '102349293', <--- Dette er BuypassID 'given_name': 'Jan', 'family_name': 'Johansen', 'email_verified': False, 'preferred_username': 'jan@johansen.tld' }

Konfigurasjon:

Søknadsprosessen

For å bli tatt opp som brukersted for Idrettens ID må det sendes inn ett søknadsskjema til NIF. Søknadsskjemaet inneholder informasjon om organisasjonen og kontaktpersoner, samt noe teknisk informasjon som kreves for å komme i gang. Kontakt NIF for søknadsskjema.

Krav:

For å bli godkjent for å bruke Idrettens ID i en 3.parts-applikasjon, kreves det at produktet/applikasjonen skal være tilgjengelig for alle som ønsker det, og at produktet retter seg mot idretten. Alle applikasjoner blir gjennomgått og godkjent.

Support/teknisk bistand

Ved support til løsningen ta kontakt direkte med supportpunktet som blir opplyst når produktet er godkjent.

Teknisk bistand for implementering, ta kontakt med avtalt kontaktpunkt i NIF.