ORG - ContactPersons

Introduksjon

Metoden gir informasjon om hvilke personer som har verv og roller i en organisasjon.

Funksjonelle krav

Metoden krever at man spesifiserer hvilken organisasjon man ønsker å hente ut ifra.

NB! Kun støtte for idrettslag (orgtypeid 5) og bedriftsidrettslag (orgtypeid 15).

Følgende roller er tilgjengelig:

FunksjonstypeId i parantes

 • Styreleder (1)

 • Styremedlemmer (3)

 • Vara styremedlemmer (9)

 • Leder / daglig Leder (15)

 • Nestleder (2)

 • Leder kontrollutvalg (999996)

 • Leder valgkomite (999997)

 • Politiattestansvarlig (202401)

 • Barneidrettsansvarlig (230)

 • Kasserer (5)

 • Medlemsansvarlig (40000004)

Tilgangskontroll

Scope: data_org_contactpersons_read

API spesifikasjoner

Input parametere

Querystring

OrgId eksempel url: {{dataurl}}/api/v1/org/contactpersons?orgid=512430

JSON Datamodell / Kontrakt

[ { "personId": 0000000, "firstName": "Martin Ombustvedt", "lastName": "Frøland", "buypassId": 0000000, "primaryEmail": "xxxx@xxxx.com", "primaryPhoneMobile": "47-23423423", "functions": [ { "personId": 0000000, "orgId": 563529, "orgName": "Soon Cykleklubb ", "orgTypeId": 5, "functionId": 39998364, "functionTypeId": 1, "functionTypeName": "Leder", "functionStartDate": "2022-04-20T00:00:00", "functionEndDate": null } ] }, { "personId": 0000000, "firstName": "Mette Birkelund", "lastName": "O'Connor", "buypassId": 0000000, "primaryEmail": "ddddd@ddddddd.com", "primaryPhoneMobile": "47-32423423", "functions": [ { "personId": 0000000, "orgId": 563529, "orgName": "Soon Cykleklubb ", "orgTypeId": 5, "functionId": 40009063, "functionTypeId": 202401, "functionTypeName": "Ansvarlig politiattest", "functionStartDate": "2022-04-20T00:00:00", "functionEndDate": null }, { "personId": 0000000, "orgId": 563529, "orgName": "Soon Cykleklubb ", "orgTypeId": 5, "functionId": 40009064, "functionTypeId": 2, "functionTypeName": "Nestleder", "functionStartDate": "2022-04-20T00:00:00", "functionEndDate": null } ] } ]

Datakilde

Idrettens sentrale database

URL

Se inndata eksempel.