Idrettens digitale økosystem

Introduksjon

Idrettens digitale økosystem gir muligheten for eksterne aktører å benytte seg av felleskomponenter og grunndata for skape inntekter både til seg selv, og til idretten.

Dette er en fremtidsrettet plattform for vekst, innovasjon, inntekt og felleskap. Idrettens digitale økosystem gir deg som gründer, entrepenør og innvovatør muligheten til å komme raskere til torgs med dine produkter til idretten.

I denne seksjonen kan du lese mer om hva Idrettens digitale økosystem er, og hvordan du kan bli endel av det.

Hvilke tjenester og type aktører (forutsetninger)

Norsk idrett er tuftet på sunne og etiske verdier. Dette gjennpeiler også vår digital strategi og satsninger vi gjør sammen med våre samarbeidspartnere. Det er derfor noen kriterier som må oppfylles av dere som samarbeidspartner. Dette er viktige prinsipper for at man delta og kvalifisere inn i Idrettens digitale økosystem. Noen av hovedpunktene er som følger:

 • Etiske og transperante forretningsmodeller

 • Produkter og tjenester som er forenlig med den Norske idrettsmodellen, barn, para, mangfold og sunne verdier

 • Levererer en tjeneste som er rettet mot idrett eller utførelse av idrett

 • Konseptet bør være etablert i det Norske markedet

 • Ingen tilknytning til selskaper eller tjenester som utfordrer den norske enerettsmodellen (Norsk Tipping)

Hvordan komme i gang med integrajson mot idretten?

Ta kontakt med oss og fortell om din tjeneste før du går igang med å lese dokumentasjon. Vi kan hjelpe deg og lede deg i riktig retning.

Det tre metoder vi tilbyr innen integrasjon:

 1. On-Demand med Idrettens ID-pålogging.

 2. Lesetilgang / synkronisering på større dataset *

 3. Medlemssystem *

* Krever et utvidet behandlingsgrunnlag som må godkjennes etter andre og flere kritterier enn pnkt 1.

Se noen av de anbefalte integrasjonsmetodikkene:

Felleskomponenter og grunndata

Idrettens digitale økosystem består av en rekke byggeklosser som gjør de som utvikler tjenester og applikasjoner for idretten kan komme raskt i gang. Ta i bruk grunndatakilder, gjør oppslag på personers aktivitet og knytt egne datakilder opp mot idrettens sentrale database (ISD). Dette gjør at du selv slipper å utvikle egne registre. Ved å bruke idrettens egne data vil data som dere produserer raskt kunne gjenbrukes og eksponeres i for eksempel Min idrett.

Ved bruk av Idrettens ID, vil eksterne applikasjoner fremstå som endel av Min idrett, med sømløs innlogging mellom de ulike tjenestene (Single Sign On, SSO). Enkelt for sluttbruker, enkelt for tjenesteleverandør.

Fordeler:

 • God dokumentasjon, enkelt å komme i gang.

 • Raske dataendepunkter (API Endpoints).

 • Ferdige datamodeller for grunndata.

 • Sømløshet i brukeropplevelse mellom idrettenssystemene.

Hvorfor bruke tid og ressurser på å lage ting som allerede finnes?

Noen aktuelle tjenester:

Markedsplassen

Idrettens digitale markedsplass gir en full oversikt over aktører og tjenester som er trygt integrert med idrettens data. Dette er applikasjoner som idrettslag, medlemmer eller særforbund kan ta i bruk i sin idrett. Tjenestene er levert av tredjeparter og i tett samarbeid med Norges idrettsforbund.

NIF Digital ønsker flere tjenester på vår markedsplass. Er dette aktuelt for deg? Ta kontakt.

Du finner Idrettens digitale markedsplass her:

Utvikle app for Min idrett?

Ønsker du å utvikle en app som kan fungere i Min idrett? NIF Digital kan fasilitere for ferdige templates (maler) som gir rask oppstart. Ta kontakt for mer informasjon.

Nødvendige kunnskaper:

 • Vue, html 5

 • OpenID connect

 • Backend for frontend pattern

 • Azure

Økosystemets oppbygning:

Økosystemet består av en rekke tjenester, kilder og løsninger som spiller sammen.

Det digitale økosystemet består av datakilder, tilgangskontroll, API-endepunkter, datasett og en markedsplass for å ta i bruk ferdige produkter. I tillegg har vi mottak av data tilbake fra aktørene som knytter seg til, slik at vi kan videreutvikle vårt datatilbud til å også inneholde datakilder fra f.eks. aktivitetssystemer. I en slags “loop” vil du sammen med andre kunne utvikle tjenester på en helt ny og effektiv måte, og ikke minst får du drahjelp til å eksponere dine tjenester.